Saaalut !

Desenvolupament: grafic-a.net

Replantació

L'any 1995 vam començar un procés continuat d'arrancada de vinyes velles i replantació amb varietats nobles. Hem de pensar que les vinyes velles eren replantades d'hibrids post filoxera, i amb una gran varietat dins la mateixa vinya, arribant a barrejar ceps de varietats blanques amb varietats negres, fent molt difícil la vinificació.

La primera replantació fou de la varietat autóctona e l'Empordà: garnatxa negre o llerdoner, molt versàtil i apreciada per elaborar tan negres com dolços i rosats. Posteriorment vam escollir per plantar les varietats de Syrah i merlot, per la seva potència tànica.

Versatilitat

Entrat el nou mil·leni i ja amb els drets de replantació propis exhaurits, vam adquirir nous drets que vam destinar a plantar cabernet sauvignon, per la seva versilitat a l'hora de fer copatges.

Les nostres vinyes tenen molt de vigor gràcies a la fertilitat del sòl, i per si soles podrien donar mes de 6kg de raïm, pero aixi reduiria la qualitat del producte. Així doncs, durant verolat del raïm, escollim els millors gotims deixant un màxim de 2kg.

Venda directa

L'any 2008 acabem el procés de plantació no arribant a les 6 hectàrees de terreny en total. Avui per avui la venda directa a la masia és el punt principal de sortida del producte.